Generalforsamling SGG A/S

Innkalling til Generalforsamling i Solnør Gaard Golfbane AS (962393381)


Generalforsamlingen avholdes på Hotel Baronen, i Spjelkavik onsdag den 28. februar kl. 18.00

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 14.februar 2018.

Sakene kan sendes på epost, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller til Solnør Gaard Golfbane AS, Postboks 8182 6022 Ålesund.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før generalforsamlingen på: www.aagk.no eller (ny side http://aalesundgk.no/)

Styret viser til tidligere informasjon til aksjonærene pr. e-post og på klubbes hjemme side angående forslag fra styret om avvikling av selskapet, og at klubben overtar verdiene i selskapet! Denne saken vil komme opp på møtet!

Du kan også få en kopi ved henvendelse til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Velkommen til Generalforsamling!
Mvh Styret