Juniorkomite

Junior
Runar Dybvikstrand leder 2020
Frank Wilhelmsen 2019
Arne Bjørge 2020
Ingun Storsten 2021
Per Anton Kilsti 2020
Kristian Leithe Sørland 2020