Møller Bil Matchplay 2019 Runde 2

  Møller Bil Matchplay 2019 - runde 2
       
Kampnr Spiller Spiller Resultat
       
24 Aadne Haarr Steinar Henden  Steinar 2&1.      
       
25 Thorstein Foss Bjørn Westphal  Bjørn 3&1
       
26 Hans Jarle Røsvik Tomas Værnes  Tomas 5&4
       
27 Frank Thomassen Anthony Coleman  Frank 1&0
       
28 Normann Johansen Hallbjørn Aakre  Hallbjørn 1&0
       
29 Jan Ove Solvåg Arnt Urkedal  Jan Ove - 5 opp etter 9
       Arnt DNF
30 Erik Tollås Roar Hjelle  Erik 4&2
       
31 Lars M. Vågnes Jan Helge Nielsen  Jan Helge 3&2
       
32 Runar Dybvikstrand Oddvar Rishaug  Runar 2&1
       
33 Ørvar Tollås Richard Torrissen  Richard 6&4
       
34 Sigmund Viset Tor Myklebust  Tor etter omspill 2 hull
       
35 Rolf Kåre Farstad Gunnar Grimson  Rolf Kåre 3&2
       
36 Erling Bjørge Christian Loe Muri  spilles 22.07
       
37 Gunnar Hagen Helge Røsvik  Gunnar 2&1
       
38 Lars Rødseth Kjell Christian Krohn-Dahle  Lars w.o.
       
39 Thorleif Ellingsen Gudjon Gudmundson  7&6 Thorleif
       
       
  Spillefrist 18.juli