Golf Grønn Glede (Historie)

Historikk:

• The Shaky Six ( 6 golfere med parkinson sykdom) startet og spille golf i 2006.
• 2012 ble det avholdt 2 åpne golfdager ved Moa Golfsenter for personer med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med Parkinson foreningen.
• 2013 ble Aagk med i Norges Golfforbunds satsingen Golf Grønn Glede for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva er Golf Grønn Glede?
Vi tilbyr aktiviteter ved Moa Golfsenter fra mai til oktober 2014. Dette inkluderer instruksjon 1 gang pr uke, lån av utstyr, gratis baller på drivingen og grunnopplæringen: Veien til Golf, som er opplæringen for å bli golfspiller på banen.
Etter golfinstruksjonen kan man benytte treningsområdene, samt spille golf på banen. Pris for sesongen 2014 er 750 kr, man kan delta på to gratis prøvetimer før man bestemmer seg for innmelding. I denne prisen får du medlemskap i Ålesund
Golfklubb, med fri spillerett på Moa Golfsenter hver dag.

Hvem kan delta?
GGG etableres for voksne personer med varig eller midlertidig nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemning, dvs synlig og usynlig funksjonshemninger. Vi har inngått
samarbeid med LHL, Parkinsonforeningen og FFO.

Vår målsetting
Etablere GGG ute- aktivitet for personer i nevnte målgruppe, og arrangere golfopplæring for nybegynnere som fører til Veien til Golf.

Informasjon om aktivitetene
Grunnopplæring gir innføring i golfregler og spilleforståelse samt lære å ta hensyn til hverandre, som vil føre til Veien til golf og medlemskap i Aagk. Midlene til oppstart og
driftsstøtte senker terskelen for å begynne med golf. På den måten kan Aagk tilby både Veien til Golf- kurs og låneutstyr uten at det økonomiske blir et hinder. Med Golf Grønn Glede håper vi å spre opplevelse med det å spille golf
–glede ved mestring, fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, spenning og naturopplevelse.

Helsedirektoratet har kommet med klare anbefalinger: Vi må være fysisk aktive for å unngå de mange livsstilssykdommene som truer oss. Undersøkelser viser at 80% av befolkningen er ikke aktive nok og er i risikogruppen. Golfaktivitetene i Ålesunds
GGG tilfredsstiller klart disse når deltakerne blir med på samspill på bane med 2–3 aktivitetsdager pr uke. Golfbanen er en utmerket rehabiliteringsarena, og vi håper at du ønsker å være med i vår aktivitetsgruppe.

Hjertelig velkommen til Moa Golfsenter :)

Ta kontakt med ressursgruppen for spørsmål og påmelding!