Møteromskalender

Parent Category: Om
Created: 24 April 2018

Pga mye god jobbing i alle komiteer og grupper i klubben, opplever vi nå at kapasiteten på møterommet på Moa nærmer seg sprengt.


Endre har derfor laget en liten kalender, for å holde or orden på møter/kurs på møterommet på Moa. Alle komitee og gruppeledere har fått tilgang fra Endre, men om noen ikke får til, kan de sende meg en mail på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så skal jeg holde den oppdatere. Dette gjør det litt enklere å planlegge møter etc :)

Kalenderen ligger på nye hjemmesidene under Klubben/Møterom Moa (https://calendar.google.com/calendar/embed?src=d5lst1279urn1blb9hjfji6e5c%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FOslo)

Skal forsøke å oppdatere så snart som mulig når jeg får inn beskjeder som booking/reservasjoner av rommet.

/Tomas